Fine Art Printing Materials

HP Artist Matte Canvas - 24"x50'

SKU: E4J54B
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: 102,15 ₽

HP Artist Matte Canvas - 36"x50'

SKU: E4J55B
36 in x 50 in
914 mm x 15.2 m
Price: 153,21 ₽

HP Artist Matte Canvas - 42"x50'

SKU: E4J56B
42 in x 50 ft
1067 mm x 15.2 m
Price: 178,75 ₽

HP Artist Matte Canvas - 44"x50'

SKU: E4J57A
44 in x 50 ft
1117 mm x 15.2 m
Price: 187,27 ₽

HP Artist Matte Canvas - 60"x50'

SKU: E4J58B
60 in x 50 ft
1524 mm x 15.2 m
Price: 255,36 ₽

HP Matte Litho-realistic Paper, 3-in Core - 24"x100'

SKU: K6B77A
24 in x 100 ft
610 mm x 30.5 m
Price: 79,92 ₽

HP Matte Litho-Realistic Paper, 3-in Core - 36"X100'

SKU: K6B78A
36 in x 100 ft
914 mm x 30.5 m
Price: 121,70 ₽

HP Matte Litho-Realistic Paper, 3-in Core - 44"X100'

SKU: K6B80A
44 in x 100 ft
1118 mm x 30.5 m
Price: 140,66 ₽

HP Matte Litho-Realistic Paper, 3-in Core - 60"X100'

SKU: K6B82A
60 in x 100 ft
1524 mm x 30.5 m
Price: 191,80 ₽

HP Professional Matte Canvas - 24"x50'

SKU: E4J59C
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: 102,15 ₽

HP Professional Matte Canvas - 36"x50'

SKU: E4J60B
36 in x 50 ft
914 mm x 15.2 m
Price: 153,21 ₽

HP Professional Matte Canvas - 42"x50'

SKU: E4J61B
42 in x 50 ft
1067 mm x 15.2 m
Price: 178,75 ₽

HP Professional Matte Canvas - 44"x50'

SKU: J3E86A
44 in x 50 ft
1117 mm x 15.2 m
Price: 187,27 ₽

HP Professional Matte Canvas - 60"x50'

SKU: J3E87B
60 in x 50 ft
1524 m x 15.2 m
Price: 255,36 ₽