Supports beaux-arts

Canevas mat artiste HP

SKU: E4J54B
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Prix: SFr.104,70


HP Recycled Satin Canvas - 24"x50'

SKU: 4NT70A
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Prix: SFr.125,50

HP Recycled Satin Canvas - 36"x50'

SKU: 4NT71A
36 in x 50 ft
914 mm x 15.2 m
Prix: SFr.187,58

HP Recycled Satin Canvas - 44"x50'

SKU: 4NT73A
44 in x 50 ft
1118 mm x 15.2 m
Prix: SFr.229,41

HP Recycled Satin Canvas - 60"x50'

SKU: 4NT74A
60 in x 50 ft
1524 mm x 15.2 m
Prix: SFr.311,72