Fine Art Printing Materials

HP Artist Matte Canvas - 24"x50'

SKU: E4J54B
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: 151,81 ₽

HP Artist Matte Canvas - 36"x50'

SKU: E4J55B
36 in x 50 in
914 mm x 15.2 m
Price: 160,88 ₽

HP Artist Matte Canvas - 42"x50'

SKU: E4J56B
42 in x 50 ft
1067 mm x 15.2 m
Price: 187,69 ₽

HP Artist Matte Canvas - 44"x50'

SKU: E4J57A
44 in x 50 ft
1117 mm x 15.2 m
Price: 196,64 ₽

HP Artist Matte Canvas - 60"x50'

SKU: E4J58B
60 in x 50 ft
1524 mm x 15.2 m
Price: 268,13 ₽

HP Professional Matte Canvas - 24"x50'

SKU: E4J59C
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: 107,25 ₽

HP Professional Matte Canvas - 36"x50'

SKU: E4J60B
36 in x 50 ft
914 mm x 15.2 m
Price: 160,88 ₽

HP Professional Matte Canvas - 42"x50'

SKU: E4J61B
42 in x 50 ft
1067 mm x 15.2 m
Price: 187,69 ₽

HP Professional Matte Canvas - 44"x50'

SKU: J3E86A
44 in x 50 ft
1117 mm x 15.2 m
Price: 196,64 ₽

HP Professional Matte Canvas - 60"x50'

SKU: J3E87B
60 in x 50 ft
1524 m x 15.2 m
Price: 379,53 ₽

HP Recycled Satin Canvas - 24"x50'

SKU: 4NT70A
24 in x 50 ft
610 mm x 15.2 m
Price: 153,00 ₽

HP Recycled Satin Canvas - 36"x50'

SKU: 4NT71A
36 in x 50 ft
914 mm x 15.2 m
Price: 229,50 ₽

HP Recycled Satin Canvas - 44"x50'

SKU: 4NT73A
44 in x 50 ft
1118 mm x 15.2 m
Price: 280,50 ₽

HP Recycled Satin Canvas - 60"x50'

SKU: 4NT74A
60 in x 50 ft
1524 mm x 15.2 m
Price: 382,50 ₽